Sobota

31. srpna 2007 v 4:47 | www.gay-boys.blog.cz |  ♥ Erotické povidky ♥

Sobota

Toto je pokra?ování doporu?uju Ti si p?e?íst nejd?ív první díl dost to navazuje.

Dopadl jsem na barovou stoli?ku,barmanka se na m? podívala a dala mi vinný st?ik,jen do m? zasy?el.

Sama mi zapálila cigaretu a dala se se mnou do ?e?i jak se jmenuji a pod.

Postupn? ze m? vypadávalo vše co jsem si myslel.Kamila ?ikala že má sm?lu na chlapy že od ní každý ute?e.Moc jsem tomu nev?noval pozornost a jen jsem s ní klábosil.

Teprve po chvíli mi došlo že jsem skoro nahý a cht?l se jít obléct ale Kamila ?ekla že to nevadí,ale že to nevidí každý den tak a? jí nechám alespo? dívat.Kamila se dost na klán?la tak jsem si mohl všimnout že nemá podprsenku kozy jí skoro vypadávají ven.Dopil jsem a šel zase zpátky a ?ekl jsem jí že se zase uvidíme a zapadl jsem do kina uvnit? bylo ticho jen se ozývalo vzdychání ale jinak tam byl klid.

Šel jsem do své kabiny a usadil se k telce.

Dví?ka byla stále otev?ená tak jsem nakouknul vedle a málem mi vypadly o?i.Na židly sed?l kluk a na n?m poskakoval mladí?ek kterému jsem p?ed tím vykou?il ocas.Péro se mi tou podívanou napružilo až protrhlo knoflíky na trenkoslipech a vypadlo ven.Podv?dom? jsem se svlíkl do naha a za?al si ho honit ,špatn? jsem ale vid?l tak jsem se postavil a ohnul se k dí?e a prdelkou se op?el o prot?jší st?nu a v?bec jsem si neuv?domil ,že tam je n?jaká díra.

To jsem zjistil až mi n?kdo hladil prdelku dost m? to napružilo a víc se p?itiskl na tu díru.Ten na druhé stran? si v?bec ned?lal násilí a n??ím mi namazal dírku a vrazil mi tam n?kolik prst?.Jen jsem heknul a p?irazil se víc na prsty .Párkrát mi projel zade?ek aby ho uvolnil a už jsem cítil jak se mi tam cpe n?co horkého a velkého.Za?al jsem mít strach že m? rozthne tak jem cht?l ucuknout ale neznámý to asi vycítil a chytil m? za koule a p?itáhl k sob?.Myslel jsem že mi každou chvilku musí vyjet pusou ven jak byl velký a že m? natrhne svojí ší?kou.Když tu ze m? za?al vyjížd?t já jsem si oddechl ale podv?dom? jsem se n? p?itla?il.Za zdí se ozval smích a ten neznámí m? za?al šukat jako sprostu kurvu.P?irážel jsem proti n?mu fakt jako poslední šlapka.Podíval jsem se dírou vedle,mladí?ek se akorát na m? podíval a postavil se ud?lal krok sm?rem ke m? a prostr?il ocas dírou.Protože jsem nem?l kam uhnout tak jsem otev?el pusu a polknul ho až ke koulím.

Jeho kolega ho znovu napíchnul a šukal ho takovou silou že jsem citíl jeho péro až v krku.Byla to síla jsem šukán nevím kým a k tomu m? do pusy šuká kluk kterého šuká další,no teda síla a to jsem se tam cht?l jen podívat.Najednou se ocas v mé puse nap?ímil a mladí?ek ho dorazil kam to šlo a št?íkal mi mrdku až do krku,nadruhé stran? u mého roztaženého zade?ku už taky kon?il po?ádn? si m? p?itáhl za koule siln? p?irazil a velkého sku?ení za?al do m? st?íkat myslel jsem že mi sperma vyletí až pusou,z jedné strany m? pusou plnil mladí?ek a z druhé m? tankoval p?es prdelku soused no paráda.Mladí?ek dost?íkal a odstupil,cítíl jsem jak mi z prdelky vyjíždí ocas s mlasknutím vyjel ven a moje dírka se za škubání za?ala stahovat a p?i tom z ní vytákalo sperma které mi teklo po noze.Po?ád jsem z?stal ohnutý klepaly se mi nohy,m?l jsem zav?ený o?i a trhan? dychal,Najednou mi n?co za?alo dopadat na obli?ej.Jen jsem nastev?el o?i a vid?l jsem jak od kabina mladika na m? st?íká mrdku tem co ho šukal.Strefoval se mi do vlas? uši na krk prsa až jsem byl celý od pasu nahoru ublemcaný od semene.Sesul jsem na zem a odpo?íval,rukou sem si sjel na dírku,cht?l jsem se skontrolovat jestli m? nenatrhl ješt? jsem v prdelce nic nem?l tak m? p?epadl strach,byla hrozn? roztažená a mazlavá od semene kterým m? naplnil.Zajel jsem prstama do vnit?,ale krom? supr pocitu jsem nic jiného necítil.Prsty jsem vytáhl a podíval se jestli na nich není krev.Vid?l jsem jen bílou tekutinu,p?ivon?l jsem k ní a celou ruku si olízal.Byl jsem jako v transu po?ád jsem nem?l dost.V?bec jsem se nekontroloval jen jsem cht?l další ocas a sperma.

Zapálil jsem si a vylezl z kabiny v?bec mi nevadilo že jsem na sob? nic nem?l.Došel jsem si na záchod a s p?ekvapením zjistil že je tma a v kabinkách z?stalo jen pár lidí tak mi má nahota ani moc nevadila myslel jsem že není moc vid?t.Když jsem šel zpátky tak m? n?kdo chytil za zadek a zajel mezi p?lky.Byl jsem jako loutka cht?l jsem jen sex a na nic jiného nemyslel z druhé strany m? n?kdo popadl za ocas,v?bec mi nebylo divné že mi po?ád stojí.Cítil jsem jak mi zajíždí do dírky a vedle m? se ozvalo:sakra to je ale díra.Hned mi tam zajel t?emi prsty a za?al m? projížd?t držel jsem jako p?imražený.Najednou jsem zjistil že je okolo m? asi p?t lidí.Všichni m? za?ali hladit masírovat ocas ma?kat prsa a tahat za bradavky.Bylo mi slastn? ani jsem nev?d?l kterou ruku mám víc sledovat t?lo se mi klepalo slastí.Jeden mi p?itla?il na zátylet a p?inutil m? kleknout jen jsem se dotknul rokama podlahy tak jsem cítil jak mi do prdelky zajíždí ocas.Další mi ho nacpal do pusy.P?ipadal jsem si jako sele na rožni.Ostatní se za?ali bou?it že z toho nic nemají.Dva odešli a p?itáhli n?jaký st?l.Hned m? na n?j položily na záda hlavu jsem m?l zvrácenou dol? ze stolu,nohy mi zvedli nahoru a hned se mi n?kdo pono?il do zade?ku další mi str?il ocas do pusy a dva mi st?ily do ruky.Jen o moje péro se nikdo nezajímal brali m? jako svojí panáka na ukojení ocas?.Byla to celkem síla ten co jsem ho m?l v dírce mi jí vyst?íkal a vym?nil se stím co jsem ho kou?il(no kou?il s hlavou dol? to moc n?šlo dalo by se ?íct že m? šukal do pusy)a cht?l ho o?istit od spermatu.Bylo to jak na koloto?i všichni se st?ídaly tak jsem každou chvilku kou?il n?koho jiného jiný m? šukal no síla.Pár se mi jich výst?íkalo do prdelky pár do pusy a n?kolik se ud?lalo na m?.Semeno bylo všude,n?kdo p?inesl židly,n?kdo se na ní posadil a ostatní m? na n?j položily.Zajel do m? jak po másle skoro v?bec jsem ho necítil,hned se to ale zm?nilo zvedly mi nohy to tak že jsem se musel na n?j položitn a citil jsem že mi do prdelky vniká další ocas.Zasku?el jsem lehkou bolestí hned mi ucpali pusu další ??rákem.Myslel jsem že m? rozthnou,mrdali m? jako zvi?ata jediné št?stí že byly šílen? nadržení a pochvilce se do m? ud?lali.p?ipadalo m? to jako kdyby m?j rozpálený análek zasy?el.Patrn? jsem na chvilku rozkoší omdlel když jsem se probral ležel jsem an stole a tase to m? n?kdo pral,ani jsen to nepo?ítal kolik mi jich projelo análkem.Najednou se rosvítilo a ozvalo se že se kon?í,když jsem se rozkoukal tak jsem zjistil že na demnou stojí osm chlap? jedem m? šukal a jeden mi vrážel do pusy.Ti co nebyli v mých otvorech tak si honily ocasy a za?ali postupn? st?ikat a zalévali m? spermatem hrudník m?j fialový stojící ocas obli?ej vlasy zkrátka byl jako kdyby m? n?kdo polil.Jen ty dva se s radostí ud?laly do prdelky a do pusy.V žaludku jsem m?l plno jak jsem vypil hodn? spermatu,ale to jim v?bec nevadilo a tak se v mojí puse o?istily oblekly se a šli pry?.

Patrn? jsem usnul.Najednou jsem m?l pocit že se na m? n?do dívá ,cht?l jsem si o?istit o?i zalepené od spermatu,ale Kamila m? je za?ala olizovat a sát semeno jak se nadem? nahnula tak jí vypadla koza a rovnou na mojí pusu hned jsem chytil bradavku mezi rty a lehce skousnul.Strašn? se lekla protože si myslela že spim a cht?la utéct.V?bec jsem nap?emýšlel co d?lám a chitil jí za halenku až praskla a prsa se jí vyvalila ven p?azyl jsem jí na st?l kozama dol? a za?al z ní rvát sukni a kalhotky myslel jen na to že ho n?kam vrazím.Když byla nahá ani jsem jí moc nezkoumal a vrazyl svého olepeného ptáka do první diry kterou jsem citil žaludem.Když jsem jí zarazyl ptáka až na doraz tak se Kamila vzepjala a zasku?ela tak jsem zjistil že to je zade?ek.Cht?la se mi vytrhnout,ale to moc nešlo protože jsem jí držel za kozy a drtil jí nab?hlé bradavky.Po chvilce za?ala p?irážet a kroutit zadkem proti m?.Prostr?il jsem jí ruku pod b?ichem že jí str?im ruku do kundy.ale místo dírky jsem nahmátl po?ádný ocas.Úpln? jsem ztuhnul Kamila to ho využila vysmekla se z pode m? a já jsem spadnul b?ichem na st?l než jsem se mohl vzep?ít tak ho do m? str?ila.?ikala že nás celou dobu pozorovala a že je ted ?ada na ní.Mrdala m? tak že se st?l kymácel myslel jsem že to už nevydržím ale našt?stí se brzo ud?lala.Vrazila mi snad až do st?ev a za?ala st?íkat,plnila m? snad p?t minut než ho ze m? vytáhla a spadla na zem.Na nic jsem ne?ekal a položil jí do mrdky co se válela pozemi a narval jí ho tam.V?ískala že to nechce a žé to boli ale bylo m? to jedno p?ed o?íma jsem m?l mlhu a cht?l se jen vyst?íkat na nic jiného jsem nemyslel.Po pár tazích jsem cítil že mi ocas za?íná puzovat a vpálil jsem do ní první st?ík a skaždým dalším jsem do ní ocas víc zastrkoval až jsem jí posunoval po upatlaný zemi.Kamila zakvílela a niž by se dotkla svého ptaka za?ala sama st?íkat.Otev?el jsem pusu a za?al to její sperma chytat a polykat svalil jsem se zní a odpo?íval.

Kamila m? postavila podala mi ubrousky na ot?ení což moc n?šlo spíš jsem si to po sob? rozpatlal n?co už uschlo hodil jsem na sebe kalhoty a tri?ko,to na sob? m?lo stopy po dovád?ní i od spermatu a vydal se dom?.

Mám v hlav? jest? pokra?ování tak nevím jestli mám psát dál?

Jak se Vám to líbí a co nejvíc?Prosím ohodno?e toto dílko.

Pihon
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Marek Marek | 11. července 2008 v 10:34 | Reagovat

Bože, to bolo skveleee, bože chudak toľko ľudi ho pretiahlo, že musel umrieť cestou domov ... Najviac sa mi pačilo to ked ho mrdali do riti dvaja naraz a cela ta scena so stolom ... :):):)

2 tomulinek tomulinek | 23. srpna 2011 v 8:02 | Reagovat

je to pravda nebo jsis to vymyslel jestli to je pravda tak mi prosim napis adresu toha kina

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama